Outsourcing profesionálneho týmu testerov.
Komplexné Quality Assurance od profesionálov.
                                                                          Prečo je potrebné testovať software? Prečítajte si

QA Outsourcing

Prenájom profesionálnych
SW testerov, test týmu
a vykonávanie SW testov.

Viac informácii

QA Kurzy

Usporiadavanie odborných kurzov
v oblasti SW testovania
a testovacích nástrojov.

Viac informácii

QA Certifikácia

Ponuka online certifikácie
pre web stránky a E-shopy
(TOPCERTIFIKAT).

Viac informácii

Ponuka

Ponúkané testerské aktivity:
- test management
- defect management
- návrh testovacej stratégie
- analýza a príprava testovacích scénarov
- funkčné SW testy
- integračné SW testy
- akceptačné SW testy
- smoke security bezpečnostné testy
- príprava testovacích dát
- automatizácia SW testov
- monitoring služieb pomocou vlastného nástroja
- performance testy vrátane prenájmu komplexného performance laboratória
- konzultačné služby v oblasti Quality Assurance
- service virtualizácia webových služieb
- online certifikácia webových stránok a E-shopov (TOPCERTIFIKAT)
- odborné školenia v oblasti SW testovania a testovacích nástrojov (Kurzy)

Nami používané testovacie nástroje:
- JMeter
- BadBoy
- SOAP UI
- HP LoadRunner
- Netsparker
- Selenium
- HP QuickTest
- FireBug
- Fiddler
- Jira
- HP QC
- HP ALM
- Bugzilla
- Mantis
- a ďalšie...

Technológie, ktoré testujeme:
- webové aplikácie
- webové služby
- mobilné aplikácie
- SW riešenia integrované s HW
- SW integrácie
- HW infraštruktúru
- Databázy
- Batch processing
- Desktopové aplikácie
- a ďalšie...

Ponúkané testerské role:
- Test manager
- Defect manager
- Test analytik
- SW tester (junior/senior)
- QA konzultant
- QA školiteľ
- Tester pre automatizované testy
- Security tester
- Performance tester
- Tester pre service virtualizáciu webových služieb

Vybavenie test labu:
- Testovacie nástroje
- Monitorovacie nástroje
- Reportovacie nástroje
- Vysoko výkonné HW load generátory záťaže
- Výkonné sieťové riešenie


Ponúkame profesionálnych testerov a vyššie uvedené testerské role jednotlivo alebo celé testerské oddelenie pozostávajúce s viacerých testerských rolí. Pričom testeri môžu pracovať vzdialene zo sídla našej spoločnosti alebo priamo u zákazníka (Bratislava, Košice, Praha, Brno, atď...). V prípade performance testerov je možný outsourcing s/bez nášho performance laboratória, ktoré disponuje potrebnými testovacími nástrojmi a takmer neobmedzenou kapacitou load generátorov potrebných k vykonávaniu performance záťažových testov.