Outsourcing profesionálneho týmu testerov.
Komplexné Quality Assurance od profesionálov.
                                                                          Prečo je potrebné testovať software? Prečítajte si

QA Outsourcing

Prenájom profesionálnych
SW testerov, test týmu
a vykonávanie SW testov.

Viac informácii

QA Kurzy

Usporiadavanie odborných kurzov
v oblasti SW testovania
a testovacích nástrojov.

Viac informácii

QA Certifikácia

Ponuka online certifikácie
pre web stránky a E-shopy
(TOPCERTIFIKAT).

Viac informácii

QA Certifikácia

V roku 2015 sme sa zamerali na neustále sa rozrástajúcu oblasť E-shopov. Náš prieskum poukázal na nízku kvalitu mnohých E-shopov, chýbajúci online monitoring E-shopov, časté porušovanie legislatívnych povinností, ktoré ukladá zákon prevádzkovateľom E-shopov. Náš prieskum taktiež poukázal na takmer úplnú absenciu záťažových testov v oblasti E-shopov a často na ich nepostačujúcu bezpečnosť.

Na základe tohto prieskumu sme sa rozhodli, zamerať sa na poskytovanie Quality Assurance služieb pre oblasť E-shopov. Pričom naším cieľom je zvýšiť kvalitu, bezpečnosť, serióznosť, legislatívne povedomie, poskytovať poradenstvo. A v neposlednej rade zabezpečiť aj neústaly online monitoring certifikovaných E-shopov za veľmi prijateľnú cenu a to formou certifikačného procesu. Na konci certifikačného procesu každý nami odporúčaný E-shop obdrží certifikát - TOPCERTIFIKAT.

Naším cieľom je pomôcť prevádzkovateľom E-shopov zlepšiť služby, zlepšiť svoju pozíciu na tvrdom konkurenčnom poli a v neposlednej rade pomôcť konečným zákazníkom identifikovať seriózne a kvalitné E-shopy, v ktorých sa nebudú báť nakupovať.

Náš certifikačný proces, rozsah testov a online monitoring je na trhu jedinečný. Odzrkadľujú sa v ňom naše dlhoročné skúsenosti z oblasti Quality Assurance.

Bližšie informácie o online certifikácii - info@fixtest.eu